Hållbar utveckling

DCV Systems för en hållbar utveckling

Hållbar utveckling definierades 1987 av Norges stadsminister, Gro Harlem Brundtland som
 "en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov".
Produktion och konsumtion måste respektera både den mänskliga och naturliga miljön och låta jordens alla invånare få sina grundläggande behov tillgodosedda vad gäller: mat, ett hem, kläder, utbildning, arbete, ett liv i en hälsosam miljö.
DCV Systems strävar i sin inställning, utveckling och engagemang för att på bästa möjliga sätt möta kraven på en hållbar utveckling.

Att minska utsläppen av växthusgaser genom att begränsa värmeförluster

Tack vare innovativa produkter utformade för att spara energi i bostäder, bidrar DCV Systems till kravet på respekt för miljön och till att minska växthusgaser.  Med byggnader som svarar för nästan 18 % av den totala mängden växthusgaser, främst genom uppvärmning, har ventilation och dess inverkan på värmeförlusterna blivit en nyckelfaktor för miljön.

Att förbättra luftkvaliteten inomhus

Bortom energiaspekten är inomhusluft en viktig hälsofråga: ja, vi tillbringar större del av vår tid inomhus. Genom att anpassa luftflödet i förhållande till föroreningsnivån i respektive rum, bidrar DCV Systems ventilationssystem till att förbättra kvaliteten på luften vi andas hemma.

Eliminera skadliga ämnen i produkter och minska avfallet

Tillverkaren av DCV systems produkter, Aereco garanterar genom lämpliga specifikationer och metoder att alla komponenter som används i deras produkter uppfyller kraven EU: s RoHS-direktivet för. Att följa Reach *, Aereco säkerställer också registrering av kemiska ämnen som används i produkterna. Återvinning av produkter är föremål för särskild uppmärksamhet genom valet av plast, liksom antalet delar som används för att utföra en funktion. Aereco var bland de första att designa ett ekofrånluftsdon för mekanisk frånluftsventilation under 2010.

* REACH är förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen. Den trädde i kraft den 1 juni 2007 REACH effektiviserar och förbättrar den tidigare rättsliga ramen för Europeiska unionen (EU) om kemiska produkter.

Dela denna sida

DCV Systems AB

Bryggerivägen 142
SE-25341 Vallåkra
Sweden

Direct phone: +46 (0) 42 99 505
Tel:Mobile phone: +46 (0) 707564122

Kontakta DCV Systems AB | Hitta till DCV Systems AB (Visa Karta)