Miljö- och Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vårt främsta mål med kvalitetsarbetet är nöjdare kunder! Detta ska vi uppnå genom att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt. Se till att leverans sker i rätt tid, att produkter och tjänster har bra kvalitet, samt följa upp våra resultat för att kunna kartlägga vad kunderna är nöjda med och vad vi kan förbättra.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår service och kvalitet. Vår policy är kvalitetssäkrande riktlinjer för oss på DCV systems AB! Engagemang och kompetens hos varje medarbete är grunden för vårt förbättringsarbete.

Miljöpolicy

Genom att utforma miljömål strävar vi efter att minimera vår egen miljöpåverkan. Därför ska alla vi, som arbetar på DCV Systems AB, vara medvetna om våra mål och ta ansvar för att minska energianvändningen och förebygga föroreningar.
Miljöarbetet ska integreras med all övrig verksamhet och följas upp för kontinuerliga förbättringar.
Hänsyn ska tas till produkternas och processernas hela livscykler, så att resurserna kan utnyttjas så effektivt som möjligt.
Vi bör föreslå transportlösningar med möjligt lägsta miljöpåverkan.
Vid uppkomst av avfall och restprodukter källsorterar vi detta på bästa möjliga sätt, vilket bidrar till ett effektivare kretslopp av varor.
Välja samarbetspartners och leverantörer som har liknande värderingar om miljön.

Dela denna sida

DCV Systems AB

Bryggerivägen 142
SE-25341 Vallåkra
Sweden

Direct phone: +46 (0) 42 99 505
Tel:Mobile phone: +46 (0) 707564122

Kontakta DCV Systems AB | Hitta till DCV Systems AB (Visa Karta)