DCV Systems | Demand Controlled Ventilation

Det bästa sättet att kombinera luftkvalitet och energibesparing.Behovsstyrd Ventilation

Begreppet behovsstyrd ventilation vilar på principen att ge bostäder rätt mängd frisk luft när
behovet finns. Med intelligent luftflödeshantering (behovsstyrd ventilation) görs
energibesparingar varje gång ventlationsbehovet minskar, ofta minskar ventilationsbehovet större
delen av dygnet. Omvänt så skapas en ökad ventilation när behov uppstår genom luftföroreningar
från människor, matlagning, dusch o.s.v


En korrekt och tillförlitlig automatisk sensor

Hemligheten bakom de fuktstyrda produkterna är V8 sensorn som tillvaratar det fysiskt välkända
fenomenet att vissa material växer eller krymper vid ökad eller minskad luftfuktighet. Efter denna
princip aktiverar sensorn bestående av 8 eller 16 polyamidband en eller flera ventiler som
kontrollerar luftflödet efter luftfuktigheten. Ju högre luftfuktighet i byggnaden desto mer öppnas
ventilerna, när behovet minskar stänger ventilerna och sparar värdefull uppvärmningskostnad.
Sensorn är avskild från den inkommande luften och styrs endast av inomhusklimatet.


Fukt i våra bostäder

Fukt är ett tydligt tecken på bostadens ventilationsbehov. Fukt skapas av en mängd aktiviteter i
hemmet såsom matlagning, dusch och tvätt/torkning av kläder mm. Dessutom avger människan
ständigt fukt genom andning och svettning.
Det är våra levnadsvanor som styr ventilationsbehovet. I ett relativt lufttätt hem, utan ett korrekt
utformat och fuktkänsligt ventilationssystem, är inomhusklimatet ofta dåligt. Kondens är en tydlig
varningssignal och uppstår då ventilationen är dålig. Imma och kondens främjar tillväxten av fukt och
mögel. Fukten skadar inte bara bostaden den är också en hälsorisk. Sambandet mellan astma, allergi
och fuktiga miljöer är fastställd. Fuktiga miljöer är rena drömmen för en viss sorts kvalster som i sin
tur är starkt allergiframkallande.
Fuktstyrd ventilation kontrollerar luftflödet efter luftfuktigheten och löser därmed problem med
imma och kondens på ett konsekvent och effektivt sätt.


Nyhet! V5S - Robust, effektiv och prisvärd fläkt

Med en kapacitet på 280 m3
/h och ett tryck på 140 Pa, kan den nya V5S fläkten ventilera en
komplett bostad: 6 tillgängliga kanaler kan ansluta upp till 5 frånluftsdon i de olika
våtutrymmena.
Med sitt konstanta tryck, är fläkten särskilt lämpad för fuktstyrda frånluftsdon.
V5S anpassade hölje optimerar luftflöde, prestanda och energiförbrukning för motorn. Den
kan installeras inne i bostaden eller på den isolerade vinden, på golvet, i taket eller på
väggen.

Dela denna sida

DCV Systems AB

Bryggerivägen 142
SE-25341 Vallåkra
Sweden

Direct phone: +46 (0) 42 99 505
Tel:Mobile phone: +46 (0) 707564122

Kontakta DCV Systems AB | Hitta till DCV Systems AB (Visa Karta)