Frånluftsfläktar

VBP

Hybridfläkt

 

Optimerar självdragssystem

Ambitionen med hybridventilation är att kombinera självdragsventilation och fläktstyrd ventilation till ett helt nytt system som förenar de bästa egenskaperna hos de båda traditionella systemen. Installerad ovanpå ventilationskanalerna möjliggör VBP hybridfläkten ett garanterat tillfredsställande luftflöde året runt på ett före detta självdragssystem. Genom att skapa ett kompletterande tryck när det extra självdraget inte är tillräckligt som ibland kan vara fallet på sommaren när temperaturskillnaden mellan ute- och inneluften är liten eller ingen alls, optimerar VBP hybridfläkt bearbetning av självdragssystemet. VBP hybridfläkt kan bromsa när stackeffekten är tillräcklig, utan att skapa någon tryckförlust. Dess motor startar när temperaturen ökar, för att kompensera en eventuell brist på stackeffekt. Med en förbrukning på några watt per bostad erbjuder VBP hybridfläkt ett utmärkt alternativ till mekanisk frånluftsventilation och självdragsventilation. Dess storlek gör den anpassningsbar till kollektiva byggnader upp till 7 våningar.

  • Ljudnivå: endast 46 dB (A) * Tack vare en låg fläkthastighet. Hybrid: möjliggör drift i självdragsventilation vid mycket låg hatighet.
  • Låg energiförbrukning: 4 W per bostad (genomsnitt).
  • Lätt att installera: tack vare anpassningsbara delar.
  • Hybrid drift: anpassar fläkthastigheten efter väderförhållandena.

* Lw @ 8 V, r = 4 m.

 

Unikt patent för drift i självdragsventilation

Den unika designen av VBP hybridfläkt hindrar ytterligare tryckförlust vid stopp: dess centrala rotorblad som är parallella med luftflödet och statiska rotorblad belägna utanför garanterar trycket. Denna patenterade princip medger normal drift av självdragsventilation när frånluftsfläkten är avstängd, vilket garanterar naturlig ventilation.


     
 

Elektroniskt styrsystem för bättre kontrollerade luftflöden

Vid användning av styrbox CCP eller DCP vid sammankoppling av flera hybridfläktar kontrolleras fläktarnas hastighet och strömförbrukning. Enheten styr också frånluftsfläktens hastighet enligt utetemperaturen eller vindhastighet.

     
 

Termiskt skydd mot extrem kyla

Som tillbehör finns ett extra värmeisolerande skydd som används för att skydda VBP hybridfläktmotor från att frysa i mycket kallt klimat.

     
 

Skydd för regioner med hög nederbörd

Finns i specifika versioner eller som tillbehör (ref. VBP335), detta kit kan monteras på VBP hybridfläkt för att skydda mot regn i områden med mycket nederbörd.

Important: The aeraulic performances below are measured in accordance with EN 13141-5. They assess the exhaust fan alone, without taking into account the pressure losses arising from air ductwork adaptations. The available pressure at the grilles can be much lower depending on the adaptation part used; so it is necessary to know the pressure losses of the air ductwork in general and of the adaptation part in particular.

To guarantee satisfactory working of the system when the pressure losses of the adaptation part are unknown we advise to considering a capacity for the VBP hybrid fan+adaptation part system of around 315 m3/h @ 10Pa @ 12V, corresponding to an airflow of 7 grilles (each grille = 45 m3/h @ 10Pa).

Kommer snart

Dela denna sida

DCV Systems AB

Bryggerivägen 142
SE-25341 Vallåkra
Sweden

Direct phone: +46 (0) 42 99 505
Tel:Mobile phone: +46 (0) 707564122

Kontakta DCV Systems AB | Hitta till DCV Systems AB (Visa Karta)