Behovsstyrd Ventilation

DCV (Demand Controlled Ventilation) : Det bästa sättet att kombinera luftkvalitet och energibesparing.

Det är allmänt accepterat att de flesta vattenanläggningar används vid  behov  och inte konstant,  inte låter du väl vattenkranen rinna när du inte är hemma?
 Varför skulle det vara annorlunda för ventilationen?   Varje kubikmeter frisk luft som värms upp har en betydande påverkan på både ekonomin och miljön.

Begreppet behovsstyrd ventilation vilar på principen att ge bostäder rätt mängd frisk luft  när behovet  finns. Med intelligent luftflödeshantering(behovsstyrd ventilation) görs energibesparingar varje gång ventilationsbehovet minskar,  ofta minskar ventilationsbehovet större delen av dygnet. Omvänt  så skapas en ökad ventilation när behovet uppstår genom  luftföroreningar från människor, matlagning, dusch o.s.v.

Behovstyrd ventilation jobbar dygnet runt med  en optimering av värmeförbrukning och luftkvalitet inomhus , helt automatiserat . DCV Systems  ventilationssystem är designat  för att på ett effektivt sätt spara pengar och miljö utan att tumma på luftkvaliten.

Behovsstyrd ventilation : Ytteligare fördelar

Genom att minska det genomsnittliga luftflödet  tillåts  fläkten att arbeta långt under det maximala luftflödet , alltså på en mycket låg effekt. Detta främjar DCV Systems  jämfört med vanliga värmeåtervinning system som vanligtvis har två motorer som arbetar på en högre hastighet (med högre genomsnittligt luftflöde). Dessa  straffas också när det gäller miljöpåverkan  och energiförbrukning.  
Med ett kontrollerat luftflöde minskar också föroreningarna i fläktarnas filter vilket leder till mindre underhåll och längre livslängd.

I flerbostadshus finns värdefull plats att spara. Då DCV jobbar med anpassat luftflöde krävs inte samma storlek på ventilationskanalerna.  Alla lägenheter har inte samma behov samtidigt och därför behöver inte heller kanalerna vara dimensionerade efter det.

Dela denna sida

DCV Systems AB

Bryggerivägen 142
SE-25341 Vallåkra
Sweden

Direct phone: +46 (0) 42 99 505
Tel:Mobile phone: +46 (0) 707564122

Kontakta DCV Systems AB | Hitta till DCV Systems AB (Visa Karta)