Nytt Ventilationsbehov

Självdragsventilation

I hus med självdragssystem finns det ingen mekanisk fläkt som är på kontinuerligt. Temperaturskillnaden mellan ute och inne gör så att luftväxlingen fungerar. Ett självdragssystem fungerar bäst på vintern då temperaturskillnaderna mellan ute och inne är stora.

Murstocken är husets hjärta

Hur väl självdragssystemet fungerar beror även på hur huset används. Murstocken är husets hjärta och fyller en viktig funktion för ventilationen i hus med självdrag. Värmen som bildas i murstocken när man eldar i en panna, kakelugn eller kamin hjälper till att driva på ventilationen liksom mängden syre som krävs för att förbränningen ska fungera. Även den varma inomhusluften driver på luftväxlingen.

Vid byte av uppvärmningssystem till värmepump eller fjärrvärme kan det bli problem med ventilationen. Det gäller att vara uppmärksam så man inte får problem med fukt och dåligt inneklimat. Under vinterhalvåret fungerar självdragsventilationen i regel lite för bra, detta leder till överventilation och onödiga kostnader. Många fastighetsägare får problem när de boende stänger sina tilluftsventiler då man upplever att det drar kallt från dessa. Genom att ersätta de befintliga tilluftsdonen mot fuktstyrda till och frånluftsdon så undviker man onödig överventilation samtidigt som man säkerställer ett bra inomhusklimat.

Mekanisk ventilation

I frånluftsventilationssystemet är en fläkt ständigt igång och den skapar ett undertryck i huset. Undertrycket säkerställer att luften tar rätt väg in och ut genom huset. Bakdrag och övertryck, som till exempel är nackdelarna vid självdragsventilation, undviks.

En mekanisk ventilation drar konstant ut luft ur byggnaden, nackdelen med en konstant ventilation är att man ventilerar lika mycket alltid. För att spara energi och miljön bör den mekaniska ventilationen behovsstyras.

Vid behovsstyrd ventilation reglerar automatiskt  frånluftsfläkten hastigheten beroende på hur mycket luft som släpps in respektive ut genom ventilerna i boendet.

Rörelsedetektorer gör det möjligt att öka ventilationen i kök och badrum snabbare eftersom luftföroreningar såsom matlagning och dusch ofta ställer högre krav på ventilation i dessa utrymme.

Systemet fördelar helt enkelt den rena luften till de rum där behov finns. Det luftryck som genereras av frånluftsfläkten på detta system är i allmänhet mellan 80 till 120 Pa.

Hybrid ventilation

Mellan naturlig och mekanisk ventilation finns hybridventilation, ett modernt koncept som går ut på att använda komponenter och dimensionering från de befintliga  ventilationskanalerna.

Den mekaniska frånluftsfläkten används bara när naturkrafterna inte räcker för naturlig ventilation (självdrag) Fläkten styrs av temperatur, luftryck eller vind och startar automatiskt när omständigheterna kräver det.

Fördelar med hybridventilation  är att man använder det befintliga kanalsystemet och detta innebär låga installationskostnader.  Den startar enbart när omständigheterna kräver vilket ger låg driftkostnad och sparsamt underhåll.  Trycket  som genereras i hybridventilation är jämförbart  med trycket för naturlig ventilation, ungefär 5 till 15 Pa.

Byggnaden ska vara konstruerad för hybridventilation.

När du väljer hybridventilation vid nybyggnation måste byggnaden utformas så att den är lämplig för både naturlig och mekanisk ventilation. Vid renoveringsprojekt kommer hybridventilationen till sin fulla rätt, eftersom den är enkel att integrera i det befintliga självdragshuset. Den kräver ingen ombyggnad och säkerställer frisk inomhusluft  när den naturliga ventilationen sviker. Eftersom hybridfläkten endast går vid behov krävs mindre underhåll, energiförbrukning vilket leder till ökad livslängd. Titta gärna på VBP+ när du ska välja en hybridfläkt för ditt projekt!

Dela denna sida

DCV Systems AB

Bryggerivägen 142
SE-25341 Vallåkra
Sweden

Direct phone: +46 (0) 42 99 505
Tel:Mobile phone: +46 (0) 707564122

Kontakta DCV Systems AB | Hitta till DCV Systems AB (Visa Karta)